Spotprent nummer 2!
Elke Gemeente tooit zich het best om klanten te krijgen. Klanten in de zin van burgers, bedrijven en instellingen. Zo ook de publieke vrouw. De klanten van de publieke vrouw zijn ook divers. De Gemeente OostGelre vraagt zich in de Ruimtelijke Atlas, bij monde van de Burgemeester, af hoe zij toeristen kan verleiden om naar OostGelre te komen. Een publieke vrouw vraagt zich dat ook af. Aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en financiële lasten zijn voor zowel de publieke vrouw als een Gemeente troefkaarten om een toekomst te hebben. Burgers, bedrijven en toeristen zitten niet te wachten op hogere lasten. Onderling willen Gemeenten elkaar nog wel eens een loer draaien. Klanten verleiden, klanten afpakken of afspraken niet nakomen. Uiteindelijk kiezen Gemeenten voor eigen gewin. De publieke vrouw doet niet anders.

Het vluchtelingen probleem is ook voor de vluchteling zelf een crisis. Zij hadden hier  liever niet geweest. Deze huidige  omgeving is hun opgedrongen en zij  keren die de rug toe. Het jongetje mist zijn thuis. De dames zijn gewoon aan het shoppen. Fun.
 


Nieuwsarchief:

Spotprent nummer 5!
Spotprent nummer 4!
Spotprent nummer 3!
Het alternatieve plan voor de Dijkstraat
Spotprent nummer 2!
De eerste spotprent!
Webdesign: i-3 Reclamebureau